Aikido pro dospívající a dospělé

Jsme rádi, že jste zvolili bojové umění Aikido jako svoji cestu osobního rozvoje a sebeobrany.

Rádi bychom vás seznámili s obecnými základy a principy.

Aikido je bojový systém, který umožňuje kontrolovat oponenta, aniž by bylo ublíženo obránci nebo útočníkovi, patří tak nejhumánějším bojovým systémům, ale zároveň je velmi náročný na kontrolu vlastního ega a psychiky. Proto je nedílnou součástí ovládnutí sebe sama, pokud toto nezvládneme, aikido nám nebude fungovat. Více naleznete v sekci Co je aikido.

Ceník tréninků naleznete zde.

Z pádů nemusíte mít obavy, pokud zvládnete kotrmelec, nebude vám trvat dlouho se tyto pády naučit. Cvičí se na měkkých žíněnkách, takže nebezpečí úrazu téměř nehrozí. Pády se učí jako první z důvodu vaší bezpečnosti, abyste mohli provádět techniky, musíte se z ní umět nejdříve bezpečně dostat)

Cvičíme na boso, doporučujeme triko s dlouhým rukávem, a dlouhé tepláky. Kimono není nutné, ale pokud vydržíte chodit aspoň 3 měsíce, doporučujeme si kimono pořídit.

Sebou určitě vezměte láhev s vodou, doporučujeme obyčejnou vodu z vodovodu, slazené limonády s bublinkami mohou vyvolat při intenzivním padání pocit nevolnosti.

Co se nesmí

  • Nosit šperky (prstýnky, náušnice, řetízky a tak podobně) Hrozí riziko úrazu!
  • Nosit jídlo, pití nebo mobilní telefony na tatami.

V případě mírné nekázně jednotlivce jsou udělovány fyzické tresty. (kliky, zvýšená porce fyzického cvičení, etc..)

V případě vážného porušení kázně je trenér oprávněn vyloučit studenta z tréninku, ten pak počká v šatně do příjezdu rodičů, případně skončení tréninku.

Základní znalosti a etiketa

  • Při vstupu do dódžó a při vstupu na tatami se ukláníme směrem k obrazu zakladatele aikidó, Moriheie Uešiby. Totéž děláme, když z tatami nebo z dódžó odcházíme. (případně k místu, kde bývá obrázek postaven)
  • Úvodní meditace nám pomáhá vrátit se do svého středu a připravit se na trénink, při závěrečném sezení máme chvíli na integraci toho, co jsme během cvičení získali.
  • Při společném pozdravu na začátku tréninku říkáme „onegaišimas(u)“ (prosba o „pozornost“), na konci tréninku děkujeme slovy „dómo arigató gozaimaš(i)ta“ (samohlásky v závorkách jsou neznělé).
  • Na začátku i na konci cvičení s partnerem se navzájem ukláníme.
  • Pokud přijdete pozdě na trénink, posaďte se na kraj tatami a vyčkejte, až vás učitel pozve dovnitř. Toto je náhrada za úvodní pozdrav, který jste zmeškal/a a pomůže vám naladit se na atmosféru, která je v dódžó.
  • Pokud potřebujete z hodiny odejít dřív, řekněte to učiteli a rozlučte se s ním. Stejně se ohlaste, pokud potřebujete opustit tatami kvůli toaletě, pití nebo momentální nevolnosti. Toto pravidlo má přímý bezpečnostní důvod − učitel je zodpovědný za dění na tatami a musí vědět, jestli odcházíte do kina (a popřeje vám hezký večer), nebo protože se vám motá hlava (kdy může někoho požádat, aby vás doprovodil na trolejbus).
  • Součástí atmosféry dódžó je, že starší studenti pomáhají mladším.
  • Neseďte na tatami zády ke kamize, obrazu zakladatele. Také neseďte s nataženýma nohama a neopírejte se o zeď. Seďte v seize, případně v sedu se zkříženýma nohama, vždy však s narovnanými zády.

Všechna tato pravidla mají svůj smysl a pomáhají nám na tatami vytvářet ducha soustředění a rozvoje.

Děkujeme, že je dodržujete.

Pokud vás Aikido zaujalo, rádi vás u nás uvidíme. Detaily jak se k nám dostat jsou zde>>

Těšíme se na vás!

Aikido příběh