VZNIK ODDÍLU AIKIDO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Autor článku – Alexander Tóth

AIKIDO v Mariánských Lázních založil jako oddíl Vlastimil Dobeš, který se stal součástí České federace Aikido (ČFAI), a má sídlo v Praze Karlín. Aikido v Mariánských lázních zahájilo svoji činnost v průběhu září, roku 1997 pod vedením již zkušeného Jaroslava Koháka, který v té době byl držitelem 2.danu ČFAI a který vedl aikido oddíl v Chebu. Vlastimil Dobeš měl již také zkušenosti  se cvičením, protože aikido cvičil již rok v oddíle v Plané u Mariánských Lázních.

Já jsem začal chodit cvičit někdy na konci října čí září v témže roce a pamatuji se, že tréninky byly nejdříve 2xtýdně, později i 3xtýdně a vždy na 1 trénink v týdnu přijel Jarda Kohák s dvěma kluky z Chebu a trénovali nás. Ostatní tréninky vedl Vlasta Dobeš, který v té době byl držitelem 4.kyu ČFAI a připravoval se na další vyšší technický stupeň.

Mezi další nejvýraznější osobnosti v období 1997-1998 patříli Vašek a Honza Vitoušové, Petr Burda, Ivan Krulič, a další. Z těchto dob nebyl dochován totiž žádný oficiální dokument, ze kterého bych mohl čerpat přesné informace, snad krom některých fotografií, které k této části přikládám se stručným popisem.

Asi první společné foto z období po založení oddílu AIKIDO Mariánské Lázně.
Řada, která stojí, první zleva – Ivan Krulič
Řada, která stojí, třetí zleva – Jan Vitouš
Řada, která stojí, čtvrtý zleva – Ondřej Bouše
Řada, která stojí, pátý zleva – Petr Burda
Řada, která sedí, první zleva – Marek Schnaider

Řada, která sedí, druhý zleva – Vlastimil Dobeš
Řada, která sedí, sedmý zleva – Tomáš Schnaider


Přestávka v rámci společné brigády s Judisty.
V čele na pravé straně sedí Vašek Vitouš, tehdy mu bylo okolo 15-16 lety.
Na opačné straně stolu sedí Vlasta Dobeš, po jeho pravici stojí Josef Milota, dále sedí Karel Tesař a Martin Schuster.

Jan Vitouš, tehdy mu bylo kolem 14-15 let.

Vlastimil Dobeš a v pozadí Honza Vitouš

Přibližně v roce 1998-1999 jedna z prvních exhibic na nějakém maturitním plese ve Františkových Lázních, kde jsme cvičili ve složení Vlasta Dobeš, Ivan Krulič a moje maličkost.Dne 10.05.2019 zpracoval Alexander Tóth