Tréninkové zásady od Moriheie Ueshiby

Tréninkové zásady od Moriheie Ueshiby

1. Původním záměrem bojových umění bylo jediným úderem zabít nepřítele. Poněvadž každá technika může být osudná, následuj instruktorovo vedení a nepoužívej sílu.

2. V bojovém umění by mělo být užito jedno k zasažení mnoha. Proto se vždy uč vnímat protivníky ve čtyř a osmi směrech.

3. Vždy trénuj v uvolněném a radostném duchu.

4. Instruktor může předat jen malou část učení. Pouze ustavičným tréninkem lze získat zkušenost nezbytnou k oživení tajemství. Nežeň se proto za mnoha technikami a přisvojuj si je postupně jednu za druhou.

5. Při denním tréninku začni se základními pohyby, abys bez přepínání posílil svoje tělo. Věnuj prvních deset minut rozcvičení a pak se není třeba obávat zranění ani u starých lidí. Těš se z tréninku a snaž se pochopit jeho pravý účel.

6. Trénink bojových umění je určen k pěstování a budování charakteru. Techniky jsou přenášeny na individuálním základě z osoby na osobu a nelze je veřejně ukazovat všechny bez výběru. Utajených technik nelze zneužít ke zlým účelům.

Převzato: http://www.aikidocheb.cz/clanky/ponauceni-k-treninku-od-zakladatele/